Web
 Analytics
Cổ phiếu 1F2 - (Catalist) | Union Gas Holdings Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-15

Stock Check  (Updated: 2021-01-15 04:10:47)

SGD 0.51
Price
-0.01 (-1.92%)
Day Change
SGD 0.51 >> N/A

1F2 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng66%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
32
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
32
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
36
GREAT
  Price 0.51
  PBV / Sector
3.40 / 3.40
  Earning Per Share 0.02
  PE / Sector
10.19 / 10.19
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.17 / 0.17
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.09 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.10 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.19 / 16.19
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
11.64 / 11.64
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
0.24 / 0.24
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
13.64 / 13.64
  ROA Average (%) / Sector
12.59 / 12.59
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.84 / -1.84
  ROE (%) / Sector
40.58 / 40.58
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
32.79 / 32.79
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-10.20 / -10.20
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
3.28 / 3.28
  Dividend Change Average (%) / Sector
7.40 / 7.40
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-15 04:12:42
  Symbol1F2
  NameUnion Gas Holdings Limited
  SectorGas Utilities
  MarketCatalist
  Listed Shares228.93 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0001 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks