Web
 Analytics
Cổ phiếu V2Y - (Catalist) | V2Y Corporation Ltd. - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-27

Stock Check  (Updated: 2021-01-27 03:55:43)

SGD 0.08
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
SGD 0.08 >> N/A

V2Y Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.08
  PBV / Sector
2.67 / 1.82
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
-19.22 / -7.45
  PEG or PE/Growth / Sector
0.21 / 0.02
GREAT
  Average 1M Daily Value
1.80 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
3.39 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.78 / 16.49
  NPM Average (%) / Sector
-36.53 / 10.05
  NPM Change Average (%) / Sector
356.15 / 173.13
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
19.80 / 9.90
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
-34.98 / -12.11
  ROA Change Average (%) / Sector
33.55 / 13.59
GREAT
  ROE (%) / Sector
93.10 / 55.37
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
-582.73 / -269.60
  ROE Change Average (%) / Sector
228.39 / 114.05
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 5.36
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 6.13
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.34
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-27 03:55:43
  SymbolV2Y
  NameV2Y Corporation Ltd.
  SectorSoftware
  MarketCatalist
  Listed Shares305.90 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0000 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks