Stock Check  (Updated: 2020-08-13 05:10:33)

VND 25,400.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 25,400.00 >> N/A

ACB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng63%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
17
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
17
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
20
GREAT
  Price 25,400.00
  PBV / Sector
1.37 / 1.33
GOOD
  Earning Per Share 887.01
  PE / Sector
6.92 / 16.80
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.74 / -0.15
  Average 1M Daily Volume
3.82M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
6.21M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
41.55 / 35.30
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
32.70 / 30.26
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
17.52 / 9.42
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.55 / 1.26
  ROA Average (%) / Sector
1.27 / 1.10
  ROA Change Average (%) / Sector
1.09 / 0.59
GOOD
  ROE (%) / Sector
20.21 / 15.05
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
19.31 / 14.07
  ROE Change Average (%) / Sector
15.19 / 5.73
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.11
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.57
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.24
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 05:15:24
  SymbolACB
  NameAsia Commercial Joint Stock Bank
  SectorBanks
  MarketHNX
  Listed Shares1,662.74M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 42.23M / 70.46M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks