Web
 Analytics
Cổ phiếu ADC - (HNX) | Art Design and Communication Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Art Design and Communication Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 24,300.00
Price
-2.00 (-8.99%)
Day Change

ADC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng54%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
56
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
56
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
33
GREAT
  Price 24,300.00
  PBV / Sector
1.18 / 1.21
GREAT
  Earning Per Share 639.00
  PE / Sector
19.68 / 22.49
  PEG or PE/Growth / Sector
0.51 / 0.28
GOOD
  Average 1M Daily Value
7.75 M
  Average 1W Daily Value
4.49 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.82 / 411.32
  NPM Average (%) / Sector
2.98 / 79.74
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.12 / 410.09
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.43 / 3.52
  ROA Average (%) / Sector
5.82 / 4.92
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.67 / -2.25
  ROE (%) / Sector
12.35 / 10.95
  ROE Average (%) / Sector
18.42 / 11.39
  ROE Change Average (%) / Sector
-7.47 / -2.28
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
X
  Dividend (%) / Sector
6.17 / 2.09
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
3.04 / 1.36
  Dividend Change Average (%) / Sector
6.17 / 1.55
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolADC
  NameArt Design and Communication Joint Stock Company
  SectorCommercial Services and Supplies
  MarketHNX
  Listed Shares3.06 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.0744 / 0.95
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks