Stock Check  (Updated: 2020-08-15 05:10:34)

Art Design and Communication Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 13,500.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 13,500.00 >> N/A

ADC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng61%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
73
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
73
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
38
GREAT
  Price 13,500.00
  PBV / Sector
0.76 / 0.87
GREAT
  Earning Per Share 349.00
  PE / Sector
4.72 / 14.23
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.23 / -0.26
  Average 1M Daily Volume
0.01M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.01M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
1.89 / 4.37
  NPM Average (%) / Sector
2.75 / -2.93
  NPM Change Average (%) / Sector
0.65 / -13.60
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.99 / 2.22
  ROA Average (%) / Sector
4.09 / 4.13
  ROA Change Average (%) / Sector
6.01 / 1.14
GREAT
  ROE (%) / Sector
7.67 / 7.13
  ROE Average (%) / Sector
13.39 / 9.55
  ROE Change Average (%) / Sector
19.98 / -1.00
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.21
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.32
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-15 05:15:24
  SymbolADC
  NameArt Design and Communication Joint Stock Company
  SectorCommercial Services and Supplies
  MarketHNX
  Listed Shares3.06M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.04M / 0.48M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks