Web
 Analytics
Cổ phiếu AMV - (HNX) | American Vietnamese Biotech Incorporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

American Vietnamese Biotech Incorporation
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 10,300.00
Price
100.00 (0.98%)
Day Change

AMV Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng63%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score2
  Magic Formula Rank by ROA
29
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
29
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
29
GREAT
  Price 10,300.00
  PBV / Sector
0.72 / 0.72
GREAT
  Earning Per Share 910.78
  PE / Sector
11.31 / 11.31
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.14 / -0.14
  Average 1M Daily Value
15,568.10 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
13,677.65 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận79%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
48.35 / 48.35
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
28.23 / 28.23
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
48.35 / 48.35
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.02 / 5.02
  ROA Average (%) / Sector
4.73 / 4.73
  ROA Change Average (%) / Sector
5.02 / 5.02
GREAT
  ROE (%) / Sector
9.98 / 9.98
  ROE Average (%) / Sector
8.59 / 8.59
  ROE Change Average (%) / Sector
9.98 / 9.98
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
2.29 / 2.29
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolAMV
  NameAmerican Vietnamese Biotech Incorporation
  SectorHealthcare Equipment and Supplies
  MarketHNX
  Listed Shares91.11 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.9384 / 0.94
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks