Web
 Analytics
Cổ phiếu ARM - (HNX) | General Aviation Import Export JSC - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-02-27

Stock Check  (Updated: 2021-02-26 08:00:44)

General Aviation Import Export JSC
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 36,500.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

ARM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
321
  Magic Formula Rank by ROE
321
  Magic Formula Rank by ROIC
303
  Price 36,500.00
  PBV / Sector
3.12 / 1.25
  Earning Per Share 434.00
  PE / Sector
65.39 / 63.86
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.85 / -0.86
  Average 1M Daily Value
7.48 M
  Average 1W Daily Value
3.65 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.13 / 5.10
  NPM Average (%) / Sector
1.47 / 3.26
  NPM Change Average (%) / Sector
3.32 / 0.97
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.98 / 3.86
  ROA Average (%) / Sector
1.53 / 3.12
  ROA Change Average (%) / Sector
0.56 / 0.68
  ROE (%) / Sector
15.10 / 10.09
  ROE Average (%) / Sector
6.53 / 9.43
  ROE Change Average (%) / Sector
10.72 / 2.80
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.58
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.68
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.19
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-02-27 07:48:21
  SymbolARM
  NameGeneral Aviation Import Export JSC
  SectorTrading Companies and Distributors
  MarketHNX
  Listed Shares3.11 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.1136 / 0.24
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks