Web
 Analytics
Cổ phiếu BII - (HNX) | Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 10,300.00
Price
700.00 (7.29%)
Day Change

BII Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 10,300.00
  PBV / Sector
1.14 / 1.33
GREAT
  Earning Per Share 1,581.76
  PE / Sector
N/A / 26.75
  PEG or PE/Growth / Sector
0.07 / -5.94
GREAT
  Average 1M Daily Value
17,743.62 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
23,640.14 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-724.49 / 62.58
  NPM Average (%) / Sector
-171.70 / 18.53
  NPM Change Average (%) / Sector
-103.23 / -2.31
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
19.53 / 4.15
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
3.93 / 3.18
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.15 / 0.38
  ROE (%) / Sector
73.73 / 17.50
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
13.86 / 11.51
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.96 / -1.61
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.17
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.60
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.67
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:30:42
  SymbolBII
  NameBao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company
  SectorConstruction and Engineering
  MarketHNX
  Listed Shares57.68 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.5941 / 1.65
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks