Web
 Analytics
Cổ phiếu C69 - (HNX) | 1369 Construction Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

1369 Construction Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 11,600.00
Price
-100.00 (-0.85%)
Day Change

C69 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
134
  Magic Formula Rank by ROE
134
  Magic Formula Rank by ROIC
159
  Price 11,600.00
  PBV / Sector
1.09 / 1.59
GREAT
  Earning Per Share 134.07
  PE / Sector
17.87 / 29.81
  PEG or PE/Growth / Sector
0.13 / -0.34
GREAT
  Average 1M Daily Value
2,007.53 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2,157.09 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.42 / 15.72
  NPM Average (%) / Sector
3.28 / 8.50
  NPM Change Average (%) / Sector
3.90 / 8.63
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.28 / 2.29
  ROA Average (%) / Sector
3.01 / 2.55
  ROA Change Average (%) / Sector
0.03 / -0.24
  ROE (%) / Sector
4.78 / 7.69
  ROE Average (%) / Sector
5.58 / 9.43
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.98 / -2.55
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.36
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.61
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.53
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolC69
  Name1369 Construction Joint Stock Company
  SectorConstruction and Engineering
  MarketHNX
  Listed Shares30.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.3480 / 3.86
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks