Web
 Analytics
Cổ phiếu CMC - (HNX) | CMC Investment JSC - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-05

Stock Check  (Updated: 2020-12-05 04:35:41)

VND 4,700.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 4,700.00 >> N/A

CMC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng66%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
32
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
32
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
36
GREAT
  Price 4,700.00
  PBV / Sector
0.37 / 0.72
GREAT
  Earning Per Share 399.00
  PE / Sector
2.29 / 8.51
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.56 / 0.01
GOOD
  Average 1M Daily Value
11.32 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
26.43 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
18.06 / 14.77
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
4.47 / 10.19
  NPM Change Average (%) / Sector
1.97 / 6.48
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.95 / 3.66
  ROA Average (%) / Sector
1.76 / 3.06
  ROA Change Average (%) / Sector
7.87 / 1.37
GREAT
  ROE (%) / Sector
12.81 / 12.88
  ROE Average (%) / Sector
5.56 / 9.56
  ROE Change Average (%) / Sector
14.97 / 1.15
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 4.04
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 3.88
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 3.37
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-05 04:42:28
  SymbolCMC
  NameCMC Investment JSC
  SectorMachinery
  MarketHNX
  Listed Shares4.56 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.02 M / 1.48 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks