Stock Check  (Updated: 2020-08-13 05:10:33)

VND 12,500.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 12,500.00 >> N/A

DPC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng64%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
51
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
51
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
82
GOOD
  Price 12,500.00
  PBV / Sector
0.64 / 1.02
GREAT
  Earning Per Share 1,069.00
  PE / Sector
4.68 / 9.55
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.06 / -0.87
GREAT
  Average 1M Daily Volume
1192.00
  Average 1W Daily Volume
550.00
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.00 / 7.87
  NPM Average (%) / Sector
6.39 / 7.18
  NPM Change Average (%) / Sector
3.28 / -1.42
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
10.94 / 8.36
  ROA Average (%) / Sector
6.60 / 7.53
  ROA Change Average (%) / Sector
3.42 / -1.25
GREAT
  ROE (%) / Sector
22.07 / 16.19
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
11.85 / 15.03
  ROE Change Average (%) / Sector
7.26 / -4.37
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.48
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.78
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 1.63
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 05:15:24
  SymbolDPC
  NameDanang Plastic Joint Stock Company
  SectorBuilding Products
  MarketHNX
  Listed Shares2.24M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.03M / 2.98M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks