Web
 Analytics
Cổ phiếu DPC - (HNX) | Danang Plastic Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-19

Stock Check  (Updated: 2021-01-19 08:05:29)

VND 17,100.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 17,100.00 >> N/A

DPC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
73
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
73
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
97
GOOD
  Price 17,100.00
  PBV / Sector
0.85 / 1.33
GREAT
  Earning Per Share 644.00
  PE / Sector
8.24 / 18.65
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.36 / -0.26
  Average 1M Daily Value
7.98 M
  Average 1W Daily Value
11.97 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.94 / 7.93
  NPM Average (%) / Sector
6.18 / 7.19
  NPM Change Average (%) / Sector
3.28 / -1.42
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.29 / 6.74
  ROA Average (%) / Sector
6.07 / 7.20
  ROA Change Average (%) / Sector
3.42 / -1.25
GREAT
  ROE (%) / Sector
12.95 / 12.35
  ROE Average (%) / Sector
10.03 / 14.26
  ROE Change Average (%) / Sector
7.26 / -4.37
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.75
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.64
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 1.81
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-19 08:06:27
  SymbolDPC
  NameDanang Plastic Joint Stock Company
  SectorBuilding Products
  MarketHNX
  Listed Shares2.24 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.0383 / 3.73
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks