Web
 Analytics
Cổ phiếu DXP - (HNX) | Doan Xa Port Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-02-27

Stock Check  (Updated: 2021-02-26 08:00:44)

Doan Xa Port Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 16,400.00
Price
-100.00 (-0.61%)
Day Change

DXP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
122
  Magic Formula Rank by ROE
122
  Magic Formula Rank by ROIC
144
  Price 16,400.00
  PBV / Sector
0.92 / 2.10
GREAT
  Earning Per Share 782.00
  PE / Sector
7.52 / 15.82
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.20 / 2.72
GREAT
  Average 1M Daily Value
2,829.53 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
3,426.58 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận75%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
120.13 / 21.71
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
51.44 / 24.41
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
84.01 / -4.03
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.15 / 4.01
  ROA Average (%) / Sector
5.91 / 8.91
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.61 / -5.00
  ROE (%) / Sector
17.89 / 14.95
  ROE Average (%) / Sector
15.20 / 20.70
  ROE Change Average (%) / Sector
0.92 / -5.93
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.41
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.94
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -2.81
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-02-27 07:48:21
  SymbolDXP
  NameDoan Xa Port Joint Stock Company
  SectorTransportation Infrastructure
  MarketHNX
  Listed Shares25.99 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.4262 / 3.16
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks