Web
 Analytics
Cổ phiếu EID - (HNX) | Hanoi Education Development and Investment JSC - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Hanoi Education Development and Investment JSC
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 17,200.00
Price
100.00 (0.58%)
Day Change

EID Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
203
  Magic Formula Rank by ROE
203
  Magic Formula Rank by ROIC
211
  Price 17,200.00
  PBV / Sector
0.84 / 0.76
GREAT
  Earning Per Share 562.00
  PE / Sector
223.38 / 132.69
  PEG or PE/Growth / Sector
23.92 / -239.55
  Average 1M Daily Value
260.88 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
178.73 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận70%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
39.84 / 15.44
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
11.99 / 5.75
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
5.34 / -3.24
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.20 / -0.20
  ROA Average (%) / Sector
3.52 / 3.96
  ROA Change Average (%) / Sector
6.65 / -1.34
GREAT
  ROE (%) / Sector
11.16 / 5.24
  ROE Average (%) / Sector
8.78 / 8.35
  ROE Change Average (%) / Sector
12.92 / -2.38
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.34
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.29
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolEID
  NameHanoi Education Development and Investment JSC
  SectorMedia
  MarketHNX
  Listed Shares15.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.2580 / 0.13
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks