Web
 Analytics
Cổ phiếu EVS - (HNX) | Everest Securities Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Everest Securities Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 15,000.00
Price
100.00 (0.67%)
Day Change

EVS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?In "Invest - Growth" Section
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
21
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
21
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
19
GREAT
  Price 15,000.00
  PBV / Sector
0.00 / 1.48
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
20.05 / 39.56
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / -0.51
  Average 1M Daily Value
1,960.73 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
3,054.88 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
49.18 / 34.99
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
16.18 / 19.53
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
5.22 / 9.88
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
19.34 / 9.11
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
4.01 / 5.06
  ROA Change Average (%) / Sector
0.70 / 1.82
  ROE (%) / Sector
24.41 / 19.79
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
5.11 / 10.92
  ROE Change Average (%) / Sector
1.13 / 2.66
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.17
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.79
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.94
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolEVS
  NameEverest Securities Joint Stock Company
  SectorCapital Markets
  MarketHNX
  Listed Shares60.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.9000 / 4.69
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks