Web
 Analytics
Cổ phiếu GKM - (HNX) | Khang Minh Group Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Khang Minh Group Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 14,400.00
Price
200.00 (1.41%)
Day Change

GKM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
158
  Magic Formula Rank by ROE
158
  Magic Formula Rank by ROIC
185
  Price 14,400.00
  PBV / Sector
1.18 / 1.02
GREAT
  Earning Per Share 780.00
  PE / Sector
18.46 / 42.14
  PEG or PE/Growth / Sector
0.07 / -0.41
GREAT
  Average 1M Daily Value
5,070.69 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
5,470.05 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.83 / 4.74
  NPM Average (%) / Sector
4.44 / 5.10
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.35 / -0.03
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.27 / 3.08
  ROA Average (%) / Sector
2.00 / 4.94
  ROA Change Average (%) / Sector
4.27 / -2.92
GREAT
  ROE (%) / Sector
6.59 / 7.79
  ROE Average (%) / Sector
2.48 / 10.49
  ROE Change Average (%) / Sector
6.59 / -4.83
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.48
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.77
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -2.86
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolGKM
  NameKhang Minh Group Joint Stock Company
  SectorConstruction Materials
  MarketHNX
  Listed Shares14.88 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.2143 / 0.80
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks