Web
 Analytics
Cổ phiếu HAT - (HNX) | Hanoi Beer Trading Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-21 07:50:39)

VND 22,500.00
Price
300.00 (1.35%)
Day Change
VND 22,500.00 >> N/A

HAT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng67%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
98
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
98
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
42
GREAT
  Price 22,500.00
  PBV / Sector
0.94 / 1.26
GREAT
  Earning Per Share 2,748.00
  PE / Sector
5.20 / 12.97
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.13 / 0.39
  Average 1M Daily Value
155.41 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
150.77 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.12 / 4.42
  NPM Average (%) / Sector
3.31 / 2.83
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.26 / -0.44
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
16.45 / 9.16
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
10.86 / 6.00
  ROA Change Average (%) / Sector
-3.34 / -1.12
  ROE (%) / Sector
48.68 / 38.61
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
37.86 / 22.42
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
2.77 / 1.53
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.26
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.98
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.56
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-21 07:54:26
  SymbolHAT
  NameHanoi Beer Trading Joint Stock Company
  SectorDistributors
  MarketHNX
  Listed Shares3.12 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.07 M / 0.62 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks