Web
 Analytics
Cổ phiếu HGM - (HNX) | Ha Giang Mineral Mechanics Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Ha Giang Mineral Mechanics Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 40,000.00
Price
1.00 (3.36%)
Day Change

HGM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
291
  Magic Formula Rank by ROE
291
  Magic Formula Rank by ROIC
300
  Price 40,000.00
  PBV / Sector
2.97 / 1.76
  Earning Per Share 835.00
  PE / Sector
188.68 / 27.00
  PEG or PE/Growth / Sector
0.47 / 0.19
GOOD
  Average 1M Daily Value
47.30 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
16.28 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
21.39 / 6.43
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
19.70 / 5.34
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-8.57 / -1.16
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
17.24 / 6.64
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
6.43 / 5.19
  ROA Change Average (%) / Sector
11.06 / -0.18
GREAT
  ROE (%) / Sector
25.75 / 15.65
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
10.42 / 11.41
  ROE Change Average (%) / Sector
13.37 / -2.11
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.49
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.61
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.15
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolHGM
  NameHa Giang Mineral Mechanics Joint Stock Company
  SectorMetals and Mining
  MarketHNX
  Listed Shares11.92 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.4768 / 21.10
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks