Web
 Analytics
Cổ phiếu HGM - (HNX) | Ha Giang Mineral Mechanics Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-16

Stock Check  (Updated: 2021-01-16 07:30:41)

Ha Giang Mineral Mechanics Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 35,000.00
Price
0.00 (%)
Day Change
VND 35,000.00 >> N/A

HGM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
280
  Magic Formula Rank by ROE
280
  Magic Formula Rank by ROIC
296
  Price 35,000.00
  PBV / Sector
3.01 / 1.43
  Earning Per Share 6.00
  PE / Sector
141.70 / 14.15
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.69 / 0.06
  Average 1M Daily Value
514.46 M
  Average 1W Daily Value
245.22 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính60%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.47 / 5.31
  NPM Average (%) / Sector
12.91 / 6.30
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
7.02 / -2.91
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-0.42 / 4.08
  ROA Average (%) / Sector
2.44 / 5.42
  ROA Change Average (%) / Sector
4.39 / -5.67
GREAT
  ROE (%) / Sector
0.21 / 12.22
  ROE Average (%) / Sector
4.03 / 12.98
  ROE Change Average (%) / Sector
3.42 / -19.79
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.60
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.80
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-16 07:36:27
  SymbolHGM
  NameHa Giang Mineral Mechanics Joint Stock Company
  SectorMetals and Mining
  MarketHNX
  Listed Shares11.92 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.4172 / 14.29
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks