Web
 Analytics
Cổ phiếu HLC - (HNX) | Vinacomin - HaLam Coal Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-21 07:50:39)

Vinacomin - HaLam Coal Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 7,500.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 7,500.00 >> N/A

HLC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng64%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
42
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
42
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
66
GOOD
  Price 7,500.00
  PBV / Sector
0.59 / 1.02
GREAT
  Earning Per Share 702.62
  PE / Sector
2.98 / 23.67
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.03 / -0.20
GREAT
  Average 1M Daily Value
29.46 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
18.04 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.70 / 2.94
  NPM Average (%) / Sector
1.94 / 2.17
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.07 / 0.00
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.99 / 3.57
  ROA Average (%) / Sector
6.01 / 3.40
  ROA Change Average (%) / Sector
2.53 / 1.11
GREAT
  ROE (%) / Sector
22.82 / 12.75
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
17.41 / 11.84
  ROE Change Average (%) / Sector
1.21 / -0.18
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.85
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.24
  Dividend Change Average (%) / Sector
-2.24 / 0.81
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-21 07:54:26
  SymbolHLC
  NameVinacomin - HaLam Coal Joint Stock Company
  SectorOil Gas and Consumable Fuels
  MarketHNX
  Listed Shares25.42 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.19 M / 5.51 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks