Web
 Analytics
Cổ phiếu KKC - (HNX) | KKC Metal Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

KKC Metal Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 15,900.00
Price
600.00 (3.92%)
Day Change

KKC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 15,900.00
  PBV / Sector
0.93 / 1.76
GREAT
  Earning Per Share 946.00
  PE / Sector
N/A / 27.00
  PEG or PE/Growth / Sector
0.57 / 0.19
GOOD
  Average 1M Daily Value
2,375.50 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,845.08 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.48 / 6.43
  NPM Average (%) / Sector
2.02 / 5.34
  NPM Change Average (%) / Sector
4.09 / -1.16
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.03 / 6.64
  ROA Average (%) / Sector
3.78 / 5.19
  ROA Change Average (%) / Sector
2.94 / -0.18
GREAT
  ROE (%) / Sector
22.81 / 15.65
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
9.00 / 11.41
  ROE Change Average (%) / Sector
22.38 / -2.11
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
4.40 / 0.49
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.65 / 0.61
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.40 / 0.15
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:32:27
  SymbolKKC
  NameKKC Metal Joint Stock Company
  SectorMetals and Mining
  MarketHNX
  Listed Shares4.69 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.0746 / 21.10
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks