Stock Check  (Updated: 2020-07-04 05:10:29)

VND 10,600.00
Price
-100.00 (-0.93%)
Day Change
VND 10,600.00 >> N/A

MBS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng67%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
9
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
9
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
4
GREAT
  Price 10,600.00
  PBV / Sector
0.87 / 0.85
GREAT
  Earning Per Share 160.78
  PE / Sector
7.37 / 8.65
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.22 / -0.17
GREAT
  Average 1M Daily Volume
0.23M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.07M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận79%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.74 / 16.97
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
15.06 / 14.63
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
26.83 / 14.36
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.22 / 2.45
  ROA Average (%) / Sector
2.64 / 3.57
  ROA Change Average (%) / Sector
4.91 / 0.77
GREAT
  ROE (%) / Sector
5.77 / 4.78
  ROE Average (%) / Sector
7.30 / 8.30
  ROE Change Average (%) / Sector
13.58 / 1.51
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.69
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.81
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.01
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-04 05:15:23
  SymbolMBS
  NameMB Securities Joint Stock Company
  SectorCapital Markets
  MarketHNX
  Listed Shares164.32M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.74M / 2.63M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks