Web
 Analytics
Cổ phiếu NBC - (HNX) | Vinacomin NuiBeo Coal Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-11-26

Stock Check  (Updated: 2020-11-26 08:20:44)

Vinacomin NuiBeo Coal Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 5,400.00
Price
-100.00 (-1.82%)
Day Change
VND 5,400.00 >> N/A

NBC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
243
  Magic Formula Rank by ROE
243
  Magic Formula Rank by ROIC
255
  Price 5,400.00
  PBV / Sector
0.46 / 1.07
GREAT
  Earning Per Share 4,133.00
  PE / Sector
13.33 / 36.31
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.17 / -1.66
  Average 1M Daily Value
389.23 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
782.97 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
19.33 / 3.76
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
5.93 / 2.90
  NPM Change Average (%) / Sector
0.41 / -0.87
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
13.87 / 4.13
  ROA Average (%) / Sector
4.43 / 4.00
  ROA Change Average (%) / Sector
3.24 / 0.50
GREAT
  ROE (%) / Sector
168.74 / 21.08
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
37.95 / 14.24
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
3.51 / -2.38
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.28
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.86
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.00 / 0.98
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-11-26 08:24:28
  SymbolNBC
  NameVinacomin NuiBeo Coal Joint Stock Company
  SectorOil Gas and Consumable Fuels
  MarketHNX
  Listed Shares37.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.20 M / 5.68 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks