Stock Check  (Updated: 2020-07-14 05:10:30)

VND 49,000.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 49,000.00 >> N/A

NET Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
160
  Magic Formula Rank by ROE
160
  Magic Formula Rank by ROIC
135
  Price 49,000.00
  PBV / Sector
3.21 / 2.54
  Earning Per Share 1,435.96
  PE / Sector
12.02 / 10.31
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.16 / 0.05
GREAT
  Average 1M Daily Volume
2637.00
  Average 1W Daily Volume
1846.00
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính60%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận45%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.02 / 9.59
  NPM Average (%) / Sector
7.26 / 9.32
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.18 / -1.13
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.30 / 15.23
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
10.28 / 12.04
  ROA Change Average (%) / Sector
-6.13 / -1.57
  ROE (%) / Sector
39.54 / 35.22
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
27.30 / 29.06
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.37 / -5.46
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.33
  Dividend Average (%) / Sector
3.34 / 3.51
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.40
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-14 05:15:23
  SymbolNET
  NameNet Detergent Joint Stock Company
  SectorHousehold Products
  MarketHNX
  Listed Shares22.40M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.10M / 2.64M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks