Stock Check  (Updated: 2020-07-04 05:10:29)

Ninh Binh Phosphate Fertilizer Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 5,700.00
Price
0.00 (%)
Day Change
VND 5,700.00 >> N/A

Not enough data to analyze.

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
296
  Magic Formula Rank by ROE
296
  Magic Formula Rank by ROIC
303
  Price 5,700.00
  PBV / Sector
0.49 / 1.09
GREAT
  Earning Per Share 152.00
  PE / Sector
18.27 / 24.50
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.49 / -1.54
  Average 1M Daily Volume
N/A
  Average 1W Daily Volume
N/A
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
1.78 / 12.77
  NPM Average (%) / Sector
2.15 / 9.74
  NPM Change Average (%) / Sector
1.94 / -0.77
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.77 / 3.34
  ROA Average (%) / Sector
2.32 / 4.63
  ROA Change Average (%) / Sector
2.75 / -1.28
GREAT
  ROE (%) / Sector
5.21 / 8.34
  ROE Average (%) / Sector
4.27 / 11.44
  ROE Change Average (%) / Sector
5.10 / -4.08
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.76
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 3.58
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -3.43
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-04 05:15:23
  SymbolNFC
  NameNinh Binh Phosphate Fertilizer Joint Stock Company
  SectorChemicals
  MarketHNX
  Listed Shares15.73M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.09M / 1.63M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks