Stock Check  (Updated: 2020-07-04 05:10:29)

Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 10,800.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 10,800.00 >> N/A

NHA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 10,800.00
  PBV / Sector
0.00 / 0.87
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
0.00 / 11.42
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 0.16
  Average 1M Daily Volume
0.02M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.01M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
29.32 / 7.46
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
26.35 / 8.64
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
29.76 / -0.52
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.15 / 1.89
  ROA Average (%) / Sector
12.43 / 2.94
  ROA Change Average (%) / Sector
15.27 / -0.18
GREAT
  ROE (%) / Sector
8.36 / 5.79
  ROE Average (%) / Sector
17.25 / 10.68
  ROE Change Average (%) / Sector
19.63 / -1.54
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.76
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.96
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.61
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-04 05:10:29
  SymbolNHA
  NameHa Noi South Housing and Urban Development Corporation
  SectorConstruction and Engineering
  MarketHNX
  Listed Shares17.46M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.19M / 1.64M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks