Web
 Analytics
Cổ phiếu NHC - (HNX) | Nhi Hiep Brick-Tile Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-25 13:32:43)

VND 29,600.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 29,000.00 >> N/A

NHC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng63%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
49
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
49
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
64
GOOD
  Price 29,000.00
  PBV / Sector
1.62 / 1.09
  Earning Per Share 746.00
  PE / Sector
7.41 / 8.70
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.26 / 0.29
GREAT
  Average 1M Daily Volume
237.00
  Average 1W Daily Volume
N/A
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính56%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.74 / 9.22
  NPM Average (%) / Sector
9.65 / 6.99
  NPM Change Average (%) / Sector
8.59 / 0.33
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
11.27 / 7.77
  ROA Average (%) / Sector
6.92 / 6.86
  ROA Change Average (%) / Sector
7.99 / 0.22
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.38 / 22.30
  ROE Average (%) / Sector
11.28 / 17.78
  ROE Change Average (%) / Sector
11.83 / 1.69
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.38
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.31
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.41
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-25 13:37:27
  SymbolNHC
  NameNhi Hiep Brick-Tile Joint Stock Company
  SectorConstruction Materials
  MarketHNX
  Listed Shares3.04M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.09M / 1.23M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks