Web
 Analytics
Cổ phiếu NST - (HNX) | Ngan Son Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 05:10:38)

VND 10,600.00
Price
-700.00 (-5.98%)
Day Change
VND 11,000.00 >> N/A

NST Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
273
  Magic Formula Rank by ROE
273
  Magic Formula Rank by ROIC
286
  Price 11,000.00
  PBV / Sector
0.81 / 1.09
GREAT
  Earning Per Share -530.00
  PE / Sector
67.90 / 6.21
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.79 / -0.58
  Average 1M Daily Value
48.14M
GREAT
  Average 1W Daily Value
45.50M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận50%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-10.65 / 6.48
  NPM Average (%) / Sector
-0.55 / 6.65
  NPM Change Average (%) / Sector
0.71 / 1.24
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-1.75 / 10.05
  ROA Average (%) / Sector
2.48 / 13.04
  ROA Change Average (%) / Sector
0.88 / -1.92
  ROE (%) / Sector
-14.74 / 17.22
  ROE Average (%) / Sector
3.88 / 24.89
  ROE Change Average (%) / Sector
4.13 / -11.28
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 10.56
  Dividend Average (%) / Sector
0.78 / 7.90
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 1.95
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 05:15:26
  SymbolNST
  NameNgan Son Joint Stock Company
  SectorTobacco
  MarketHNX
  Listed Shares11.20M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.12M / 0.74M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks