Web
 Analytics
Cổ phiếu NTP - (HNX) | Tien Phong Plastic Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Tien Phong Plastic Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 36,000.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

NTP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROA quá thấp so với ROE
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
135
  Magic Formula Rank by ROE
135
  Magic Formula Rank by ROIC
178
  Price 36,000.00
  PBV / Sector
1.56 / 0.87
GOOD
  Earning Per Share 1,103.95
  PE / Sector
73.92 / 40.58
  PEG or PE/Growth / Sector
7.55 / 1.66
  Average 1M Daily Value
8,091.33 M
  Average 1W Daily Value
2,811.69 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.26 / 8.99
  NPM Average (%) / Sector
9.89 / 6.01
  NPM Change Average (%) / Sector
3.98 / 3.60
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.96 / 8.24
  ROA Average (%) / Sector
8.10 / 6.26
  ROA Change Average (%) / Sector
3.26 / 2.44
GREAT
  ROE (%) / Sector
19.60 / 14.30
  ROE Average (%) / Sector
18.87 / 12.76
  ROE Change Average (%) / Sector
1.85 / 1.25
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư83%
  Dividend (%) / Sector
4.17 / 1.04
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.50 / 1.40
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.24 / -0.03
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolNTP
  NameTien Phong Plastic Joint Stock Company
  SectorBuilding Products
  MarketHNX
  Listed Shares117.80 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 4.2407 / 1.18
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks