Stock Check  (Updated: 2020-08-13 05:10:33)

Ocean Hospitality & Service Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 8,000.00
Price
-300.00 (-3.61%)
Day Change
VND 8,000.00 >> N/A

OCH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng57%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
153
  Magic Formula Rank by ROE
153
  Magic Formula Rank by ROIC
145
  Price 8,000.00
  PBV / Sector
0.99 / 1.52
GREAT
  Earning Per Share 191.49
  PE / Sector
4.58 / -50.50
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / 0.87
  Average 1M Daily Volume
1785.00
  Average 1W Daily Volume
366.00
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính52%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
35.05 / 18.04
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
5.28 / 7.27
  NPM Change Average (%) / Sector
13.58 / 2.66
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.84 / -0.29
  ROA Average (%) / Sector
2.00 / 0.98
  ROA Change Average (%) / Sector
1.91 / 1.64
GOOD
  ROE (%) / Sector
4.71 / 1.90
  ROE Average (%) / Sector
-0.23 / 0.84
  ROE Change Average (%) / Sector
10.78 / 2.20
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 05:15:24
  SymbolOCH
  NameOcean Hospitality & Service Joint Stock Company
  SectorHotels Restaurants and Leisure
  MarketHNX
  Listed Shares200.00M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.60M / 0.61M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks