Web
 Analytics
Cổ phiếu PHN - (HNX) | Hanoi Battery Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Hanoi Battery Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 34,500.00
Price
1.00 (2.99%)
Day Change

PHN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
145
  Magic Formula Rank by ROE
145
  Magic Formula Rank by ROIC
149
  Price 34,500.00
  PBV / Sector
0.00 / 0.94
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
8,625.00 / 56.19
  PEG or PE/Growth / Sector
422.11 / -1.70
  Average 1M Daily Value
21.22 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
21.95 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.03 / 2.73
  NPM Average (%) / Sector
5.35 / 3.66
  NPM Change Average (%) / Sector
9.03 / -1.64
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
22.01 / 2.30
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
9.90 / 2.95
  ROA Change Average (%) / Sector
22.01 / -0.75
GREAT
  ROE (%) / Sector
27.75 / 5.66
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
12.96 / 7.47
  ROE Change Average (%) / Sector
27.75 / -2.90
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.45
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -4.07
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolPHN
  NameHanoi Battery Joint Stock Company
  SectorElectrical Equipment
  MarketHNX
  Listed Shares7.25 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.2503 / 2.48
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks