Web
 Analytics
Cổ phiếu PIA - (HNX) | Petrolimex Information Technology and Telecommunication Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Petrolimex Information Technology and Telecommunication Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 30,000.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

PIA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score9
  Magic Formula Rank by ROA
69
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
69
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
56
GOOD
  Price 30,000.00
  PBV / Sector
1.92 / 1.92
  Earning Per Share 1,690.00
  PE / Sector
48.82 / 48.82
  PEG or PE/Growth / Sector
3.04 / 3.04
  Average 1M Daily Value
13.88 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
25.42 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính60%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.85 / 11.85
  NPM Average (%) / Sector
11.94 / 11.94
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.27 / -0.27
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
19.48 / 19.48
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
14.36 / 14.36
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.94 / -1.94
  ROE (%) / Sector
45.83 / 45.83
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
33.89 / 33.89
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-6.53 / -6.53
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolPIA
  NamePetrolimex Information Technology and Telecommunication Joint Stock Company
  SectorSoftware
  MarketHNX
  Listed Shares3.90 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.1170 / 0.12
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks