Web
 Analytics
Cổ phiếu PIA - (HNX) | Petrolimex Information Technology and Telecommunication Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 05:10:38)

Petrolimex Information Technology and Telecommunication Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 27,000.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 27,000.00 >> N/A

PIA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng64%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
36
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
36
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
30
GREAT
  Price 27,000.00
  PBV / Sector
2.02 / 2.02
  Earning Per Share 1,230.00
  PE / Sector
5.50 / 5.50
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.33 / -2.33
  Average 1M Daily Value
83.97M
  Average 1W Daily Value
29.46M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính60%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.11 / 16.11
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
12.79 / 12.79
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.27 / -0.27
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 0.00
  ROA Average (%) / Sector
10.47 / 10.47
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.94 / -1.94
  ROE (%) / Sector
33.24 / 33.24
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
31.38 / 31.38
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-6.53 / -6.53
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 05:15:26
  SymbolPIA
  NamePetrolimex Information Technology and Telecommunication Joint Stock Company
  SectorSoftware
  MarketHNX
  Listed Shares3.90M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.11M / 0.11M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks