Stock Check  (Updated: 2020-08-13 05:10:33)

Petroleum General Distribution Services Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 9,300.00
Price
100.00 (1.09%)
Day Change
VND 9,300.00 >> N/A

PSD Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score9
  Magic Formula Rank by ROA
175
  Magic Formula Rank by ROE
175
  Magic Formula Rank by ROIC
165
  Price 9,300.00
  PBV / Sector
0.00 / 2.13
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
5.05 / 10.92
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / 0.58
  Average 1M Daily Volume
8400.00
  Average 1W Daily Volume
5880.00
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.83 / 7.23
  NPM Average (%) / Sector
0.77 / 5.66
  NPM Change Average (%) / Sector
0.83 / 3.13
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.55 / 6.54
  ROA Average (%) / Sector
1.41 / 6.09
  ROA Change Average (%) / Sector
2.69 / 0.73
GREAT
  ROE (%) / Sector
12.07 / 21.83
  ROE Average (%) / Sector
9.45 / 20.09
  ROE Change Average (%) / Sector
14.11 / 3.18
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.10
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.88
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.55
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 05:15:24
  SymbolPSD
  NamePetroleum General Distribution Services Joint Stock Company
  SectorElectronic Equipment Instruments and Components
  MarketHNX
  Listed Shares30.62M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.28M / 19.53M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks