Web
 Analytics
Cổ phiếu QST - (HNX) | Quang Ninh Book and Educational Equipment Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Quang Ninh Book and Educational Equipment Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 13,300.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

QST Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 13,300.00
  PBV / Sector
0.00 / 1.50
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
9,975.00 / 116.12
  PEG or PE/Growth / Sector
70.90 / 0.72
  Average 1M Daily Value
2.75 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.31 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.97 / 0.72
  NPM Average (%) / Sector
4.26 / 1.67
  NPM Change Average (%) / Sector
7.56 / -1.74
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.65 / 1.22
  ROA Average (%) / Sector
5.06 / 4.56
  ROA Change Average (%) / Sector
1.75 / -5.89
GOOD
  ROE (%) / Sector
21.23 / 8.08
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
13.84 / 21.11
  ROE Change Average (%) / Sector
5.73 / -21.11
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.82
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.61
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:32:27
  SymbolQST
  NameQuang Ninh Book and Educational Equipment Joint Stock Company
  SectorDistributors
  MarketHNX
  Listed Shares1.87 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.0248 / 1.28
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks