Stock Check  (Updated: 2020-08-13 05:10:33)

Quang Ninh Book and Educational Equipment Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 11,600.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 11,600.00 >> N/A

QST Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng67%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
89
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
89
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
93
GOOD
  Price 11,600.00
  PBV / Sector
1.03 / 1.16
GREAT
  Earning Per Share 2,416.00
  PE / Sector
5.34 / 11.45
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.48 / 0.42
  Average 1M Daily Volume
N/A
  Average 1W Daily Volume
N/A
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.25 / 4.42
  NPM Average (%) / Sector
5.19 / 2.83
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.28 / -0.44
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
16.89 / 9.16
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
8.37 / 6.00
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.90 / -1.12
  ROE (%) / Sector
89.07 / 38.61
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
30.12 / 22.42
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
3.51 / 1.53
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.31
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.99
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.56
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 05:15:24
  SymbolQST
  NameQuang Ninh Book and Educational Equipment Joint Stock Company
  SectorDistributors
  MarketHNX
  Listed Shares1.62M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.02M / 0.52M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks