Web
 Analytics
Cổ phiếu SDG - (HNX) | SADICO Can Tho Joint Stock Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

SADICO Can Tho Joint Stock Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 36,300.00
Price
-3.00 (-9.25%)
Day Change

SDG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
57
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
57
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
74
GOOD
  Price 36,300.00
  PBV / Sector
0.98 / 0.83
GREAT
  Earning Per Share 8,858.00
  PE / Sector
32.57 / 39.75
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.45 / 16.07
  Average 1M Daily Value
10,781.26 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
9,718.55 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.94 / 2.43
  NPM Average (%) / Sector
4.77 / 2.35
  NPM Change Average (%) / Sector
-3.02 / -0.96
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.56 / 3.53
  ROA Average (%) / Sector
7.03 / 3.78
  ROA Change Average (%) / Sector
4.36 / -1.17
GREAT
  ROE (%) / Sector
23.34 / 7.72
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
19.93 / 9.79
  ROE Change Average (%) / Sector
5.80 / -4.79
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolSDG
  NameSADICO Can Tho Joint Stock Corporation
  SectorContainers and Packaging
  MarketHNX
  Listed Shares10.14 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.3681 / 0.15
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks