Web
 Analytics
Cổ phiếu SFN - (HNX) | Saigon Fishing Net Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Saigon Fishing Net Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 20,500.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

SFN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 20,500.00
  PBV / Sector
0.00 / 2.27
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
0.00 / 53.83
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -13.76
  Average 1M Daily Value
13.02 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
34.44 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.28 / 6.20
  NPM Average (%) / Sector
6.15 / 5.82
  NPM Change Average (%) / Sector
2.48 / 1.68
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
14.89 / 9.37
  ROA Average (%) / Sector
11.74 / 7.70
  ROA Change Average (%) / Sector
0.17 / 3.02
  ROE (%) / Sector
25.03 / 20.42
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
17.72 / 20.64
  ROE Change Average (%) / Sector
4.38 / 2.09
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.45
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.50
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.81
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:32:27
  SymbolSFN
  NameSaigon Fishing Net Joint Stock Company
  SectorTextiles Apparel and Luxury Goods
  MarketHNX
  Listed Shares2.86 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.0587 / 6.98
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks