Web
 Analytics
Cổ phiếu SHB - (HNX) | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-21 07:50:39)

Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 15,800.00
Price
-200.00 (-1.25%)
Day Change
VND 15,800.00 >> N/A

SHB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng61%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
3
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
3
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
24
GREAT
  Price 15,800.00
  PBV / Sector
1.22 / 1.64
GOOD
  Earning Per Share 422.64
  PE / Sector
10.34 / 19.83
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.25 / -0.27
GREAT
  Average 1M Daily Value
66,248.30 M
  Average 1W Daily Value
66,161.01 M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
42.05 / 37.08
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
33.37 / 31.68
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
9.56 / 10.31
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.78 / 1.30
  ROA Average (%) / Sector
0.61 / 1.14
  ROA Change Average (%) / Sector
0.29 / 0.64
  ROE (%) / Sector
14.12 / 16.09
  ROE Average (%) / Sector
11.45 / 15.03
  ROE Change Average (%) / Sector
6.46 / 5.92
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.11
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.44
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.99
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-21 07:54:26
  SymbolSHB
  NameSaigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank
  SectorBanks
  MarketHNX
  Listed Shares1,755.34 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 27.73 M / 83.47 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks