Web
 Analytics
Cổ phiếu THT - (HNX) | Vinacomin - Hatu Coal Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 05:10:38)

Vinacomin - Hatu Coal Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 7,200.00
Price
-100.00 (-1.35%)
Day Change
VND 7,300.00 >> N/A

THT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
82
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
82
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
64
GOOD
  Price 7,300.00
  PBV / Sector
0.53 / 1.04
GREAT
  Earning Per Share 516.00
  PE / Sector
2.75 / -77.68
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.22 / 0.89
  Average 1M Daily Value
52.00M
  Average 1W Daily Value
111.16M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.07 / 2.66
  NPM Average (%) / Sector
1.79 / 2.57
  NPM Change Average (%) / Sector
2.40 / -0.72
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.17 / 3.00
  ROA Average (%) / Sector
3.32 / 3.72
  ROA Change Average (%) / Sector
4.07 / 0.72
GREAT
  ROE (%) / Sector
14.24 / 10.40
  ROE Average (%) / Sector
11.70 / 11.79
  ROE Change Average (%) / Sector
16.44 / -0.90
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.81
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.96
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.98
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 05:15:26
  SymbolTHT
  NameVinacomin - Hatu Coal Joint Stock Company
  SectorOil Gas and Consumable Fuels
  MarketHNX
  Listed Shares24.57M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.18M / 5.76M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks