Web
 Analytics
Cổ phiếu TVC - (HNX) | Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

Tri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 12,800.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

TVC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
189
  Magic Formula Rank by ROE
189
  Magic Formula Rank by ROIC
193
  Price 12,800.00
  PBV / Sector
0.72 / 0.80
GREAT
  Earning Per Share 1,593.00
  PE / Sector
10.68 / 57.94
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.03 / -0.64
GREAT
  Average 1M Daily Value
29,631.92 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
16,306.67 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
51.31 / 19.43
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
60.40 / 22.35
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-24.57 / -8.11
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.52 / 3.16
  ROA Average (%) / Sector
0.91 / 3.31
  ROA Change Average (%) / Sector
1.16 / -0.21
GOOD
  ROE (%) / Sector
10.36 / 8.07
  ROE Average (%) / Sector
7.84 / 8.20
  ROE Change Average (%) / Sector
3.15 / -0.38
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.50
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.18
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolTVC
  NameTri Viet Asset Management Corporation Joint Stock Company
  SectorProfessional Services
  MarketHNX
  Listed Shares43.86 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.5614 / 0.32
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks