Stock Check  (Updated: 2020-08-08 05:10:34)

Van Lang Technology Development and Investment Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 13,100.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 13,100.00 >> N/A

VLA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 13,100.00
  PBV / Sector
1.03 / 0.97
GREAT
  Earning Per Share 300.96
  PE / Sector
10.88 / 11.98
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / 1.46
  Average 1M Daily Volume
2270.00
  Average 1W Daily Volume
300.00
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính56%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.16 / 8.40
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
11.38 / 6.56
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
6.16 / 0.55
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.09 / 2.55
  ROA Average (%) / Sector
0.64 / 2.43
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.70 / -2.22
  ROE (%) / Sector
9.09 / 7.13
  ROE Average (%) / Sector
4.49 / 7.86
  ROE Change Average (%) / Sector
3.75 / -1.20
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.85
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -2.65
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-08 05:10:34
  SymbolVLA
  NameVan Lang Technology Development and Investment Joint Stock Company
  SectorIT Services
  MarketHNX
  Listed Shares1.08M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.01M / 1.11M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks