Web
 Analytics
Cổ phiếu WCS - (HNX) | West Coach Station Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-03-03

Stock Check  (Updated: 2021-03-02 08:24:31)

West Coach Station Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 219,500.00
Price
500.00 (0.23%)
Day Change

WCS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?In "Invest - Dividend" Section
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
198
  Magic Formula Rank by ROE
198
  Magic Formula Rank by ROIC
222
  Price 219,500.00
  PBV / Sector
3.31 / 1.68
  Earning Per Share 4,168.00
  PE / Sector
13,718.75 / -32.89
  PEG or PE/Growth / Sector
-697.15 / -0.85
  Average 1M Daily Value
277.33 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
142.96 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
47.08 / 9.42
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
48.70 / -1.31
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
5.08 / -13.54
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.11 / 6.99
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
14.42 / -0.11
  ROA Change Average (%) / Sector
-4.45 / -5.93
  ROE (%) / Sector
35.16 / 17.41
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
29.09 / 0.19
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-7.19 / -16.74
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-03-02 15:12:25
  SymbolWCS
  NameWest Coach Station Joint Stock Company
  SectorRoad and Rail
  MarketHNX
  Listed Shares2.50 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.5488 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks