Web
 Analytics
Cổ phiếu WCS - (HNX) | West Coach Station Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

West Coach Station Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 202,800.00
Price
1.00 (0.85%)
Day Change

WCS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
180
  Magic Formula Rank by ROE
180
  Magic Formula Rank by ROIC
199
  Price 202,800.00
  PBV / Sector
3.50 / 0.84
  Earning Per Share 4,332.00
  PE / Sector
13,520.00 / 62.89
  PEG or PE/Growth / Sector
-607.64 / -2.00
  Average 1M Daily Value
325.76 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
109.60 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
44.49 / 4.23
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
48.94 / 4.10
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-5.19 / 0.25
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
18.02 / -0.30
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
14.14 / 0.92
  ROA Change Average (%) / Sector
4.79 / -2.58
GREAT
  ROE (%) / Sector
30.82 / 1.02
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
27.27 / 2.25
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
5.05 / -3.07
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolWCS
  NameWest Coach Station Joint Stock Company
  SectorRoad and Rail
  MarketHNX
  Listed Shares2.50 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.5070 / 0.62
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks