Stock Check  (Updated: 2020-08-08 05:10:34)

VND 190,000.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 190,000.00 >> N/A

WCS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
106
  Magic Formula Rank by ROE
106
  Magic Formula Rank by ROIC
111
  Price 190,000.00
  PBV / Sector
4.13 / 2.44
  Earning Per Share 2,830.00
  PE / Sector
9.73 / 61.20
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.95 / -425.50
  Average 1M Daily Volume
3784.00
  Average 1W Daily Volume
2185.00
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính52%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
45.97 / 23.16
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
48.48 / 19.90
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
5.08 / 1.00
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.63 / 2.37
  ROA Average (%) / Sector
12.53 / 4.93
  ROA Change Average (%) / Sector
-4.45 / -3.88
  ROE (%) / Sector
17.43 / 7.62
  ROE Average (%) / Sector
25.55 / 10.24
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-7.19 / -5.45
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.37
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-08 05:15:24
  SymbolWCS
  NameWest Coach Station Joint Stock Company
  SectorRoad and Rail
  MarketHNX
  Listed Shares2.50M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.48M / 1.14M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks