Web
 Analytics
Cổ phiếu ACB - (HOSE) | Asia Commercial Joint Stock Bank - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Asia Commercial Joint Stock Bank
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 34,750.00
Price
-250.00 (-0.71%)
Day Change

ACB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng57%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score23
  Magic Formula Rank by ROA
24
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
24
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
23
GREAT
  Price 34,750.00
  PBV / Sector
2.48 / 2.47
  Earning Per Share 919.20
  PE / Sector
26.72 / 43.99
  PEG or PE/Growth / Sector
0.69 / 0.38
  Average 1M Daily Value
466,524.12 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
351,961.62 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
45.72 / 43.89
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
38.28 / 35.49
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
10.35 / 13.34
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.22 / 1.97
  ROA Average (%) / Sector
1.65 / 1.46
  ROA Change Average (%) / Sector
0.76 / 0.78
  ROE (%) / Sector
27.08 / 21.71
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
23.57 / 17.08
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
2.76 / 6.77
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.27
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.47
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolACB
  NameAsia Commercial Joint Stock Bank
  SectorBanks
  MarketHOSE
  Listed Shares2,701.95 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 93.8927 / 100.36
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks