Web
 Analytics
Cổ phiếu ACB - (HOSE) | Asia Commercial Joint Stock Bank - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-02-27

Stock Check  (Updated: 2021-02-26 08:00:44)

Asia Commercial Joint Stock Bank
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 33,050.00
Price
650.00 (2.01%)
Day Change

ACB Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng63%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
19
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
19
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
28
GREAT
  Price 33,050.00
  PBV / Sector
2.02 / 1.87
  Earning Per Share 1,187.87
  PE / Sector
9.44 / 12.83
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.37 / 0.32
GOOD
  Average 1M Daily Value
313,254.44 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
469,446.09 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
51.52 / 37.21
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
30.93 / 30.12
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
31.06 / 12.89
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.36 / 1.65
  ROA Average (%) / Sector
1.20 / 1.10
  ROA Change Average (%) / Sector
1.77 / 0.92
GOOD
  ROE (%) / Sector
29.83 / 18.52
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
17.93 / 14.05
  ROE Change Average (%) / Sector
20.39 / 8.33
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.48
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.75
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-02-27 07:48:21
  SymbolACB
  NameAsia Commercial Joint Stock Bank
  SectorBanks
  MarketHOSE
  Listed Shares2,161.56 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 71.4395 / 91.19
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks