Web
 Analytics
Cổ phiếu AGR - (HOSE) | Agribank Securities Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Agribank Securities Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 13,250.00
Price
-300.00 (-2.21%)
Day Change

AGR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng60%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score13
  Magic Formula Rank by ROA
23
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
23
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
20
GREAT
  Price 13,250.00
  PBV / Sector
1.33 / 1.91
GOOD
  Earning Per Share 457.00
  PE / Sector
28.99 / 60.77
  PEG or PE/Growth / Sector
0.69 / 1.53
  Average 1M Daily Value
45,230.30 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
28,415.28 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính56%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
43.06 / 36.51
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
-31.03 / 22.35
  NPM Change Average (%) / Sector
92.59 / 17.39
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.40 / 9.34
  ROA Average (%) / Sector
-1.29 / 5.49
  ROA Change Average (%) / Sector
6.98 / 4.49
GREAT
  ROE (%) / Sector
4.76 / 20.77
  ROE Average (%) / Sector
-1.20 / 12.43
  ROE Change Average (%) / Sector
7.37 / 9.81
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.47
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.45
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.52
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolAGR
  NameAgribank Securities Corporation
  SectorCapital Markets
  MarketHOSE
  Listed Shares211.20 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 2.7984 / 7.37
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks