Web
 Analytics
Cổ phiếu BCM - (HOSE) | Investment and Industrial Development Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Investment and Industrial Development Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 57,100.00
Price
-300.00 (-0.52%)
Day Change

BCM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score9
  Magic Formula Rank by ROA
274
  Magic Formula Rank by ROE
274
  Magic Formula Rank by ROIC
273
  Price 57,100.00
  PBV / Sector
4.11 / 1.84
  Earning Per Share 215.00
  PE / Sector
47.68 / 43.60
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.54 / -9.87
  Average 1M Daily Value
1,042.87 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
773.55 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận75%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.76 / 29.91
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
18.60 / 18.64
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
20.35 / 2.07
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 4.43
  ROA Average (%) / Sector
0.71 / 3.09
  ROA Change Average (%) / Sector
2.06 / 1.11
GREAT
  ROE (%) / Sector
6.53 / 17.62
  ROE Average (%) / Sector
6.50 / 11.65
  ROE Change Average (%) / Sector
13.36 / 4.86
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.47
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.29
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -1.30
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolBCM
  NameInvestment and Industrial Development Corporation
  SectorReal Estate Management and Development
  MarketHOSE
  Listed Shares1,035.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 59.0985 / 11.85
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks