Web
 Analytics
Cổ phiếu BHN - (HOSE) | Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-05

Stock Check  (Updated: 2020-12-06 04:35:40)

Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 73,400.00
Price
-600.00 (-0.81%)
Day Change
VND 73,400.00 >> N/A

BHN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
282
  Magic Formula Rank by ROE
282
  Magic Formula Rank by ROIC
275
  Price 73,400.00
  PBV / Sector
3.43 / 2.77
  Earning Per Share 1,309.72
  PE / Sector
34.03 / 30.49
  PEG or PE/Growth / Sector
3.06 / -0.27
  Average 1M Daily Value
171.82 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
310.54 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.49 / 7.32
  NPM Average (%) / Sector
7.47 / 5.73
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.44 / -0.03
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
11.27 / 6.48
  ROA Average (%) / Sector
6.10 / 5.60
  ROA Change Average (%) / Sector
-3.09 / -0.76
  ROE (%) / Sector
24.99 / 15.64
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
15.13 / 13.10
  ROE Change Average (%) / Sector
-5.18 / -2.40
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.82 / 1.54
  Dividend Average (%) / Sector
1.51 / 1.14
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.79 / 0.95
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-06 04:42:30
  SymbolBHN
  NameHanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation
  SectorBeverages
  MarketHOSE
  Listed Shares231.80 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 17.01 M / 29.45 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks