Web
 Analytics
Cổ phiếu BIC - (HOSE) | Bank for Investment and Development of Vietnam Insurance Joint Stock Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Bank for Investment and Development of Vietnam Insurance Joint Stock Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 21,950.00
Price
-50.00 (-0.23%)
Day Change

BIC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
135
  Magic Formula Rank by ROE
135
  Magic Formula Rank by ROIC
51
GOOD
  Price 21,950.00
  PBV / Sector
1.08 / 1.27
GREAT
  Earning Per Share 526.51
  PE / Sector
19.50 / 39.60
  PEG or PE/Growth / Sector
0.34 / 1.19
GOOD
  Average 1M Daily Value
2,361.00 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,448.78 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.26 / 8.00
  NPM Average (%) / Sector
9.58 / 8.27
  NPM Change Average (%) / Sector
1.69 / -0.51
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.59 / 2.89
  ROA Average (%) / Sector
3.09 / 2.61
  ROA Change Average (%) / Sector
1.03 / -0.15
GOOD
  ROE (%) / Sector
10.70 / 10.61
  ROE Average (%) / Sector
8.24 / 8.81
  ROE Change Average (%) / Sector
2.65 / 0.12
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.07
  Dividend Average (%) / Sector
1.55 / 2.94
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.88 / -3.68
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolBIC
  NameBank for Investment and Development of Vietnam Insurance Joint Stock Corporation
  SectorInsurance
  MarketHOSE
  Listed Shares117.28 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 2.5742 / 9.45
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks