Web
 Analytics
Cổ phiếu BMI - (HOSE) | Bao Minh Insurance Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-06-22

Stock Check  (Updated: 2021-06-22 04:51:35)

Bao Minh Insurance Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 38,200.00
Price
-400.00 (-1.04%)
Day Change

BMI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
254
  Magic Formula Rank by ROE
254
  Magic Formula Rank by ROIC
192
  Price 38,200.00
  PBV / Sector
1.48 / 1.40
GOOD
  Earning Per Share 636.00
  PE / Sector
80.86 / 33.70
  PEG or PE/Growth / Sector
50.96 / 8.74
  Average 1M Daily Value
28,928.86 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
37,323.91 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.50 / 10.16
  NPM Average (%) / Sector
5.52 / 8.57
  NPM Change Average (%) / Sector
2.71 / 2.01
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.93 / 3.40
  ROA Average (%) / Sector
3.28 / 2.76
  ROA Change Average (%) / Sector
0.91 / 1.02
  ROE (%) / Sector
12.03 / 12.84
  ROE Average (%) / Sector
8.94 / 9.68
  ROE Change Average (%) / Sector
4.56 / 5.08
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
X
  Dividend (%) / Sector
5.24 / 2.35
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.29 / 3.46
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.18 / -1.47
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-06-22 04:56:03
  SymbolBMI
  NameBao Minh Insurance Corporation
  SectorInsurance
  MarketHOSE
  Listed Shares91.35 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 3.4897 / 9.82
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks