Web
 Analytics
Cổ phiếu BSI - (HOSE) | BIDV Securities Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-05-15

Stock Check  (Updated: 2021-05-15 09:32:27)

BIDV Securities Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 15,100.00
Price
-100.00 (-0.66%)
Day Change

BSI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
12
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
12
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
14
GREAT
  Price 15,100.00
  PBV / Sector
1.19 / 1.47
GREAT
  Earning Per Share 503.00
  PE / Sector
19.66 / 50.81
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / 1.11
  Average 1M Daily Value
13,375.56 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
21,868.25 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
26.07 / 36.31
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
23.36 / 22.32
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
0.59 / 17.09
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.13 / 9.31
  ROA Average (%) / Sector
7.15 / 5.48
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.23 / 4.44
  ROE (%) / Sector
16.12 / 20.68
  ROE Average (%) / Sector
12.63 / 12.41
  ROE Change Average (%) / Sector
1.20 / 9.71
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.20
  Dividend Average (%) / Sector
2.83 / 1.28
  Dividend Change Average (%) / Sector
-5.85 / -1.79
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-05-15 09:33:47
  SymbolBSI
  NameBIDV Securities Joint Stock Company
  SectorCapital Markets
  MarketHOSE
  Listed Shares121.57 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.8357 / 5.57
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks