Web
 Analytics
Cổ phiếu BTP - (HOSE) | Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-11-28

Stock Check  (Updated: 2020-11-29 04:35:43)

Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 13,950.00
Price
50.00 (0.36%)
Day Change
VND 13,950.00 >> N/A

BTP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng61%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
81
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
81
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
94
GOOD
  Price 13,950.00
  PBV / Sector
0.70 / 0.91
GREAT
  Earning Per Share 175.57
  PE / Sector
3.73 / 8.17
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.04 / 0.59
GREAT
  Average 1M Daily Value
170.79 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
170.84 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.67 / 9.09
  NPM Average (%) / Sector
8.53 / 10.59
  NPM Change Average (%) / Sector
2.93 / 0.45
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.53 / 2.79
  ROA Average (%) / Sector
3.05 / 4.18
  ROA Change Average (%) / Sector
1.42 / 1.47
GOOD
  ROE (%) / Sector
3.52 / 7.37
  ROE Average (%) / Sector
10.21 / 9.48
  ROE Change Average (%) / Sector
5.18 / 3.18
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
7.89 / 1.97
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
1.58 / 0.82
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.00 / -2.22
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-11-29 04:42:28
  SymbolBTP
  NameBa Ria Thermal Power Joint Stock Company
  SectorElectric Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares60.49 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.84 M / 1.63 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks