Web
 Analytics
Cổ phiếu BWE - (HOSE) | Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-25 13:32:43)

Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 26,300.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 26,400.00 >> N/A

BWE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
215
  Magic Formula Rank by ROE
215
  Magic Formula Rank by ROIC
192
  Price 26,400.00
  PBV / Sector
1.69 / 1.47
  Earning Per Share 627.54
  PE / Sector
10.11 / 10.45
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.53 / -0.16
GOOD
  Average 1M Daily Volume
0.27M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.19M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận79%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.01 / 22.15
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
15.92 / 15.82
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
2.01 / 20.57
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.99 / 5.75
  ROA Average (%) / Sector
3.39 / 2.67
  ROA Change Average (%) / Sector
1.94 / 5.57
GOOD
  ROE (%) / Sector
20.54 / 12.99
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
11.92 / 6.82
  ROE Change Average (%) / Sector
6.81 / 13.08
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
3.79 / 0.95
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.64 / 1.08
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.35 / 2.06
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-25 13:37:27
  SymbolBWE
  NameBinh Duong Water - Environment Joint Stock Company
  SectorWater Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares150.00M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 3.96M / 2.11M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks