Web
 Analytics
Cổ phiếu BWE - (HOSE) | Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-16

Stock Check  (Updated: 2021-01-16 07:30:41)

Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 31,700.00
Price
100.00 (0.32%)
Day Change
VND 31,700.00 >> N/A

BWE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
204
  Magic Formula Rank by ROE
204
  Magic Formula Rank by ROIC
183
  Price 31,700.00
  PBV / Sector
1.91 / 1.56
  Earning Per Share 744.00
  PE / Sector
11.48 / 11.16
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.34 / -0.10
GOOD
  Average 1M Daily Value
28,968.74 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
29,186.02 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận79%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
18.85 / 23.13
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
16.28 / 16.01
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
2.01 / 20.57
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.87 / 5.09
  ROA Average (%) / Sector
3.37 / 2.53
  ROA Change Average (%) / Sector
1.94 / 5.57
GOOD
  ROE (%) / Sector
23.02 / 12.17
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
12.41 / 6.66
  ROE Change Average (%) / Sector
6.81 / 13.08
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
1.88 / 0.89
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.35 / 2.06
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-16 07:36:27
  SymbolBWE
  NameBinh Duong Water - Environment Joint Stock Company
  SectorWater Utilities
  MarketHOSE
  Listed Shares187.50 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 5.9438 / 2.71
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks