Web
 Analytics
Cổ phiếu CSV - (HOSE) | South Basic Chemicals Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-21 07:50:39)

South Basic Chemicals Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 27,200.00
Price
200.00 (0.74%)
Day Change
VND 27,200.00 >> N/A

CSV Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng66%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
29
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
29
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
32
GREAT
  Price 27,200.00
  PBV / Sector
1.22 / 1.08
GOOD
  Earning Per Share 1,167.14
  PE / Sector
5.81 / 10.74
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.98 / -0.36
  Average 1M Daily Value
6,738.98 M
  Average 1W Daily Value
4,675.88 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.12 / 13.68
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
14.90 / 9.45
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
4.95 / -2.16
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.85 / 5.11
  ROA Average (%) / Sector
15.36 / 4.78
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
2.14 / -1.55
GREAT
  ROE (%) / Sector
21.28 / 14.05
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
27.84 / 12.16
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
1.97 / -4.20
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
  Dividend (%) / Sector
3.68 / 2.51
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
8.53 / 3.94
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
3.87 / -2.47
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-21 07:54:26
  SymbolCSV
  NameSouth Basic Chemicals Joint Stock Company
  SectorChemicals
  MarketHOSE
  Listed Shares44.20 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.20 M / 1.76 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks