Web
 Analytics
Cổ phiếu CTG - (HOSE) | Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-25 13:32:43)

Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 26,250.00
Price
450.00 (1.74%)
Day Change
VND 26,000.00 >> N/A

CTG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
20
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
20
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
22
GREAT
  Price 26,000.00
  PBV / Sector
1.20 / 1.46
GREAT
  Earning Per Share 959.24
  PE / Sector
10.41 / 18.18
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.14 / -0.07
GREAT
  Average 1M Daily Volume
7.75M
  Average 1W Daily Volume
4.86M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
45.98 / 35.24
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
33.64 / 30.25
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
2.75 / 9.42
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.17 / 1.25
  ROA Average (%) / Sector
0.79 / 1.10
  ROA Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.59
  ROE (%) / Sector
18.07 / 15.01
  ROE Average (%) / Sector
12.57 / 14.07
  ROE Change Average (%) / Sector
1.82 / 5.73
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.10
  Dividend Average (%) / Sector
1.34 / 0.57
  Dividend Change Average (%) / Sector
-4.43 / -1.24
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-25 13:37:27
  SymbolCTG
  NameVietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade
  SectorBanks
  MarketHOSE
  Listed Shares3,723.40M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 96.81M / 76.31M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks