Web
 Analytics
Cổ phiếu DGW - (HOSE) | Digiworld Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-19

Stock Check  (Updated: 2021-01-19 08:05:29)

VND 79,100.00
Price
-2.00 (-3.54%)
Day Change
VND 79,100.00 >> N/A

DGW Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
204
  Magic Formula Rank by ROE
204
  Magic Formula Rank by ROIC
207
  Price 79,100.00
  PBV / Sector
3.21 / 2.36
  Earning Per Share 1,746.00
  PE / Sector
15.28 / 12.37
  PEG or PE/Growth / Sector
0.32 / 0.20
GOOD
  Average 1M Daily Value
26,443.18 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
29,320.80 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.07 / 1.42
  NPM Average (%) / Sector
1.94 / 1.35
  NPM Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.42
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
9.76 / 6.36
  ROA Average (%) / Sector
5.63 / 3.66
  ROA Change Average (%) / Sector
0.24 / 1.46
  ROE (%) / Sector
28.79 / 24.89
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
17.16 / 14.19
  ROE Change Average (%) / Sector
5.72 / 9.91
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
2.93 / 1.46
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.11 / 0.55
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-19 08:06:27
  SymbolDGW
  NameDigiworld Corporation
  SectorElectronic Equipment Instruments and Components
  MarketHOSE
  Listed Shares43.00 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 3.4013 / 1.98
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks